pobicie - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim