Podstrony - Struktura

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

Wydział Patrolowo - Interwencyjny
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (47) 846-11-10, fax. (47) 846-14-77

wpi@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sekretariat:
tel. (47) 846-11-10


Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP
podinsp. Grzegorz Kotarski
tel. (47) 846-14-68

Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP
kom.  Witold Dziemdziora
tel. (47) 846-11-08

Zespół Organizacji Służby, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. (47) 846-13-54, fax (47) 844-56-26

ppk@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


Jest to telefon oraz adres mailowy, pod który można przekazać informacje o miejscach i rejonach zagrożonych na terenie miasta i powiatu oraz wszelkie informacje mogące mieć wpływ na dyslokację patroli i poprawę bezpieczeństwa obywateli.

                                                                          Ogniwo I, II, III
                                                                         tel. (47) 846-15-03

Zadania Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego:

wypracowanie taktyki, form i metod działania, a także ocenianie i nadzorowanie skuteczności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie wykonywania służby patrolowej,
bieżące i okresowe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy, ocena skuteczności podjętych działań w tym zakresie oraz określanie sposobów ich realizacji,
prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
koordynowanie działań policyjnych i sprawowanie kontroli ich wykonawstwa, nadzór nad alarmowaniem w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim,przekazywanie stosownych zadań oraz sporządzanie planów działań, akcji i operacji, a także zapewnienie stosownych sił i środków do ich realizacji,
realizacja porozumienia pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym w zakresie służb ponadnormatywnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Powrót na górę strony