Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE W SAMOCHODZIE

Dzienne, postojowe, pozycyjne, mijania, drogowe, przeciwmgłowe - przypominamy, kiedy używać danego rodzaju świateł.

Jak używamy świateł drogowych

W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących (jadących drogą z przeciwka lub przed nim, widzących światła odbite w lusterkach, a także prowadzących pojazd szynowy albo wodny) ani pieszych poruszających się w kolumnie. 

Kierujący mający włączone światła drogowe jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się :

pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe, drugi jest obowiązany uczynić to samo
do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony
pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
(na podst. Art 51.3 PoRD)

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Zabrania się nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego oraz ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących. (na podst. Art 29.1 PoRD)

Nie można używać świateł do ostrzegania przed obecnością policji.

Światła drogowe powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. (na podst. Zał 6.1/15 Rozp)

Światła drogowe są symetryczne, tzn. wytworzony przez nie snop światła jest symetryczny względem samochodu oświetlając jednakowo lewą i prawą stronę.


Jak używamy świateł mijania

Kierujący ma obowiązek używania świateł mijania podczas jazdy przez całą dobę. Jednakże od tej zasady jest wyjątek: w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. (na podst Art 51 PoRD)

W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. A więc w opisanych warunkach nie można używać świateł do jazdy dziennej. (na podst Art 30.1 PoRD)

W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. (na podst Art 51 PoRD)

Pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności (na podst Art 31.1 PoRD)

Światła mijania powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. 

Światła mijania powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie. 

Obecnie nakazu całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania (lub światłami do jazdy dziennej) przez cały rok wymaga się także w następujących krajach Europy: Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Norwegia,Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy, w pozostałych krajach nie ma obowiązku włączania świateł mijania w dzień, w normalnych warunkach. We Francji i Szwajcarii używanie świateł w dzień jest nieobowiązkowe, ale zalecane, zwłaszcza w ruchu pozamiejskim.


Jak używamy świateł pozycyjnych

W warunkach niedostatecznej widoczności, podczas postoju należy używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. (na podst Art 52.1 PoRD)

Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. (na podst Art 52.2)

Podczas awaryjnego postoju na drodze, pojazdy które nie są wyposażone w światła awaryjne powinny włączyć światła pozycyjne (na podst Art 50.2 PoRD)

Pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym lub wysyła żółte sygnały błyskowe, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne. (na podst Art 31.1 PoRD)

Światła pozycyjne tylne powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m . To samo dotyczy świateł pozycyjnych przednich, o ile są jedynymi światłami włączonymi w pojeździe. 
 

Jak używamy świateł przeciwmgłowych

W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub światła przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie (na podst Art 30.1 PoRD)

Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. (na podst Art 30.3 PoRD)

Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. (na podst Art 51.5 PoRD)

Jeżeli jest jedno światło przeciwmgłowe tylne, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu. 

Jasność świecenia świateł przeciwmgłowych tylnych powinna być wyraźnie większa niż świateł pozycyjnych tylnych.


Jak używamy świateł do jazdy dziennej

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. (na podst Art 51.2 PoRD)

 

Jak używamy świateł postojowych

Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni. (na podst Art 52.1 PoRD)

Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. (na podst Art 52.2 PoRD)

 

 

Powrót na górę strony