Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Objęcie stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim

3 marca 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi-nadinsp. Sławomir Litwin wprowadził na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Krzysztofa Dąbrowskiego. Gośćmi uroczystości był Starosta Powiatu Piotrkowskiego -Piotr Wojtysiak i Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak.

Uroczysta zbiórka odbyła się w auli piotrkowskiej komendy. Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomirowi Litwinowi przez dowódcę uroczystości podkom.Sebastiana Dybałę. Następnie wprowadzono sztandar jednostki. Odczytany został rozkaz personalny powołujący na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Krzysztofa Dąbrowskiego. Komendant przywitał się ze sztandarem i złożył meldunek o objęciu stanowiska.

Insp. Krzysztof Dąbrowski służbę w policji rozpoczął 16 grudnia 1990 roku. Podczas swojej wieloletniej służby związany był zawsze z policją garnizonu łódzkiego. Swoją drogę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku. Od 1999 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łasku. W 2010 roku przez okres 2 miesięcy pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, a następnie został Komendantem Powiatowym Policji w Łasku. Z dniem 18 stycznia 2011 roku objął stanowisko Komendanta powiatu łódzkiego-wschodniego. Od 16 stycznia 2021 roku pełni obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia podyplomowe dla Kadry Kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Został odznaczony Brązowym Krzyżem zasługi, złotą odznaką Zasłużony Policjant oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę.

 

  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi-nadinsp. Sławomir Litwin z Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim- insp. Krzysztofem Dąbrowskim. Na pierwszym planie widoczny sztandar jednostki.
  • Poczet sztandarowy oddaje honory, komendant piotrkowskiej jednostki stoi przed sztandarem
  • Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim-insp. Krzysztof Dąbrowski wita się ze sztandarem
  • Komendant Wojewódzki wygłasza mowę podczas uroczystości
  • Uczestnicy uroczystości
  • na zdjęciu widać poczet sztandarowy piotrkowskiej jednostki Policji
  • Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wygłasza mowę podczas uroczystości objęcia stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim
  • Starosta Powiatu Piotrkowskiego podczas przemowy
  • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
  • Na zdjęciu widać uczestników uroczystości i poczet sztandarowy