„Stop Dopalaczom i Nie Terroryzmowi” - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Stop Dopalaczom i Nie Terroryzmowi”

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Grabicy spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincenta Witosa w Bujnach przedstawiając prezentację multimedialną pn. „Stop Dopalaczom i Nie Terroryzmowi”. We wspólne przedsięwzięcie z policją włączyli się pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

11 kwietnia 2017 roku policjanci z Grabicy wspólnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną mówili na tematy związane z dopalaczami. Celem tego spotkania jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw i podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. Korzystając z obecności nauczycieli, zarówno policjanci jak i pracownicy poradni, mówili o konieczności zwiększenia uwagi skierowanej na młodzież szkolną- szczególnie na osoby niepełnoletnie. Prelegenci zaapelowali o niezażywanie żadnych środków niewiadomego pochodzenia i o nieznanym składzie chemicznym. Skutki przyjęcia takich specyfików mogą okazać się tragiczne.
Przedstawiona prezentacja również miała na celu zachęcenie młodzieży do alternatywnych form spędzania  wolnego czasu i promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.
Na spotkaniu poruszony został również temat terroryzmu. Młodzież poznała konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole oraz poza nią a także zasady postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w szkole. W pogadance udział wzięło 72 uczniów.
Policjanci podsumowując zaapelowali o rozsądek i rozwagę - zażycie dopalacza może skończyć się tragicznie. Pomyślcie o sobie i swoich bliskich.

Mundurowi przypomnieli o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS. Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.