Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cyberprzemoc - zapobieganie i zwalczanie

Piotrkowska policjantka uczestniczyła w spotkaniu z uczniami gimnazjum w Gorzkowicach. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży czym jest cyberprzemoc. Zebrani mieli możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego użytkownika Internetu i urządzeń mobilnych, w tym także dzieci.

Współczesny świat charakteryzuje rozwój mediów elektronicznych oraz wzrost ich popularności wśród dzieci i młodzieży. Policja odnotowuje przypadki uznawane za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Dzieci podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Jak się okazuje, specyfika mediów elektronicznych sprawia, że krzywdy doznawane przez ofiary tego typu działań, ich poczucie zagrożenia, w wielu przypadkach przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją. Niestety część z nich może doprowadzić nawet do tragedii. 

Piotrkowscy policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz prowadząc działania prewencyjne starają się ustrzec młode osoby przed tego typu zagrożeniami. Stąd też, spotkania adresowane do rodziców i opiekunów dzieci, a także do młodzieży – użytkowników. Zainteresowani dowiedzieli się, że cyberprzemoc może przejawiać się dręczeniem poprzez komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, SMS-y, e-maile, udostępnianie zdjęć i filmów w Internecie bez zgody osób na nich występujących.

Policjantka tłumaczyła jak się chronić przed tą formą cyberprzemocy i jak na nią reagować. Przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, za pomocą której omówiła zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych przestępstw internetowych z udziałem nieletnich. Zwróciła uwagę na gry komputerowe, które w wielu przypadkach mogą stanowić źródło przemocy wśród nieletnich.

Podczas spotkania omówiono także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Funkcjonariuszka zwróciła uwagę na fakt, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przedstawiła konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą mediów elektronicznych.

Policjanci apelują do wszystkich rodziców o to, aby interesowali się tym, co robią ich pociechy przed komputerem. Monitorujmy czy dzieci nie mają dostępu do nieodpowiednich dla nich treści.

Piotrkowscy policjanci na bieżąco podnoszą także swoje kwalifikacje w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przestępstwom popełnianym za pośrednictwem lub z wykorzystaniem internetu. 14 lutego 2017 roku w auli piotrkowskiej komendy odbyło się spotkanie zainicjowane przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. To, że w sieci możemy zostać oszukani i stracić oszczędności całego życia nie jest niczym nowym. Policjanci, którzy walczą z tego typu przestępczością cały czas się szkolą, ponieważ Internet poza tym, że znacznie ułatwia nam życie, to może również być narzędziem służącym przestępcom.

Współpraca z popularnymi portalami aukcyjnymi jest niezwykle ważna. Stąd na organizowane szkolenie  zaproszono przedstawiciela działu bezpieczeństwa Grupy Allegro. Prelegent przekazał funkcjonariuszom wiele cennych informacji pozwalających skuteczniej walczyć z przestępcami w sieci.

 

  • prelekcja dla gimnazjalistów
  • spotkanie z gimnzjalistami
  • szkolenie dla policjantów
  • szkolenie dla policjantów
Powrót na górę strony