Podstrony - Struktura

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

Wydział Patrolowo - Interwencyjny
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647- 91- 10, fax. fax. (0-44) 647-94-77

ppk@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sekretariat:
tel. 44 647-91-10


Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP
podinsp. Grzegorz Kotarski
el. 44 647- 94- 68

Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP
podkom.  Witold Dziemdziora
tel. 44 647- 91- 08

Zespół Organizacji Służby, Zarządzania Kryzysowego i spraw Obronnych
tel. 44 647- 93- 54


Jest to telefon, pod który można przekazać informacje o miejscach i rejonach zagrożonych na terenie miasta i powiatu oraz wszelkie informacje mogące mieć wpływ na dyslokację patroli i poprawę bezpieczeństwa obywateli.

                                                                          Ogniwo I, II, III
                                                                         tel. 44 647-95 -03

Zadania Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego:

wypracowanie taktyki, form i metod działania, a także ocenianie i nadzorowanie skuteczności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie wykonywania służby patrolowej,
bieżące i okresowe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy, ocena skuteczności podjętych działań w tym zakresie oraz określanie sposobów ich realizacji,
prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
koordynowanie działań policyjnych i sprawowanie kontroli ich wykonawstwa, przekazywanie stosownych zadań oraz sporządzanie planów działań, akcji i operacji, a także zapewnienie stosownych sił i środków do ich realizacji,
realizacja porozumienia pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym w zakresie służb ponadnormatywnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.