Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata ,, Bezpieczeństwo w sieci – nasza wspólna sprawa"

W budynku piotrkowskiej Mediateki odbyła się debata społeczna pod nazwą Bezpieczeństwo w sieci – nasza wspólna sprawa. Wystąpienia prelegentów z ramienia policji oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się działaniami profilaktycznymi, skierowane były do seniorów oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztof Chojniak objął patronat nad przedsięwzięciem.

21 września 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Próchnika na terenie piotrkowskiej Mediateki ogodzinie 11.00 rozpoczęła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalaskim – inspektora Krzysztofa Dąbrowskiego oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - podinspektora Wojciecha Auguścika. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Na miejscach ekspertów oprócz policyjnych profilaktyków i koordynatorów cyberbezpieczeństwa zasiedli: przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego – Zbigniew Osiciński, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Logistycznego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim – młodszy brygadier Łukasz Darmos, Dyrektor Oddziału Terenowego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi – Dariusz Misztal, Przedstawiciele Kuratorium Oświaty Delegatura Piotrków, w randze starszych wizytatorów – Aneta Cichoń oraz Elżbieta Górka, Kierownik Piotrkowskiego Centrum profilaktyczno – Terapeutycznego ,, Pomarańczowa Linia" – Katarzyna Zatorska przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim – Marek Stanik, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół ,, Mam sąsiada" – Anna Nowakowska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Renata Wojtczak, przedstawiciele Starostwa Piotrkowskiego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim, nauczyciele i młodzież klas policyjnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego imienia Wincentego Witosa w Bujnach, seniorzy, nauczyciele szkół podstawowych z terenu miasta, przedstawiciele Nadleśnictwa Piotrków, Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 umiliły spotkanie prezentując piosenkę o bezpieczeństwie seniorów, przygotowaną w ramach planu priorytetowego realizowanego przez dzielnicową z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Zaprezentowano siedem prelekcji. Pierwszym prelegentem był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim – młodszy inspektor Radosław Malanowski a temat wystąpienia to współdziałanie instytucji w profilaktyce. Współczesne wyzwania dla instytucji w działaniach profilaktycznych omówił Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – podinspektor Wojciech Auguścik. Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją piotrkowskiej komendy ,przedstawili prezentację wskazującą metody wykorzystywane przez cyberprzestępców. Przekazali wiedzę jak uniknąć zagrożeń w internecie. Kolejnym prelegentem była Anna Nowakowska – reprezentująca Stowarzyszenie ,, Mam sąsiada".Zwróciła się do grupy seniorów przybliżając problematykę związaną z metodą oszustw ,, przez telefon", dokonywanych na osobach starszych. Skalę zjawiska ,, fonoholizmu", występującego wśród nastolatków omówili Klaudia Kraska i Bartłomiej Czerwiński z Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.Ceberbezpieczeństwo w placówkach oświatowych to tematyka związana z najczęściej spotykanymi w szkołach problemami dzieci i młodzieży prezentowana przez przestawicieli Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Wystąpienia zakończyła zapowiedź działań w ramach planu priorytetowego prowadzonego przez aspirant Katarzynę Dębińską, z Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dzielnicowa zaprosiła seniorów do uczestnictwa w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu osób starszych, które odbędzie się 3 października 2022 roku na terenie piotrkowskiej mediateki. Moderatorzy debaty po zakończeniu prezentacji zaprosili wszystkich do aktywnej dyskusji nawiązującej do tematów poruszanych przez prelegentów. Wszystkim uczestnikom rozdano ankiety. Komendant Malanowski podsumował debatę, podkreślając, że takie współdziałanie instytucji oraz ,, głos" społeczeństwa pozwala na efektywne działania dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Dagmara Mościńska

 

 

 

 • Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim - insp. Krzysztof Dąbrowski podczas wystąpienia w trakcie debaty społecznej
 • Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak przemawia podczas debaty społecznej w mediatece
 • uczestnicy debaty społecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • zdjęcie przedstawia uczestników debaty społecznej na terenie auli Mediateki
 • na zdjęciu widać slajd prezentacji dotyczącej zjawiska fonoholizmu
 • slajd prezentacji dotyczący zagrożeń internetowych
 • debata społeczna w auli Mediateki
 • uczestnicy debaty podczas dyskusji o bezpieczeństwie
 • uczestnicy debaty społecznej
 • uczestnicy debaty oglądają wyświetlaną prezentację
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł insp. Radosław Malanowski odpowiada na pytania uczestników debaty
 • uczestnicy debaty
 • seniorka zadaje pytanie podczas debaty społecznej
 • prezentacja tematyki działań profilaktycznych podczas debaty społecznej
 • dyskusja podczas debaty
 • uczestnicy debaty
 • debata społeczna , aula piotrkowskiej Mediateki
 • uczestnicy debaty słuchają wystąpienia prelegenta
Powrót na górę strony