Jabłko – cytryna w Niechcicach - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Jabłko – cytryna w Niechcicach

Cytryna zamiast mandatu a jabłko dla kierowcy, który przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Taka akcję przeprowadzili piotrkowscy policjanci wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Niechcicach oraz pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

21 listopada 2018 roku w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Niechcicach piotrkowscy policjanci prowadzili działania ,, jabłko czy cytryna". Celem akcji było przypomnienie wszystkim użytkownikom ruchu drogowego zasad mających największy wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów dotyczących prędkości z jaką poruszać powinni się kierowcy. Okolice szkół są miejscami, w których powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność ze względu na dużą liczbę niechronionych użytkowników ruchu drogowego, jakimi są dzieci. Policjanci zatrzymanym do kontroli kierowcom mówili o konsekwencjach przekraczania dozwolonej prędkości. Poruszający się pojazdami mechanicznymi, którzy przekroczyli prędkość musieli przyjąć od uczniów kwaśną cytrynę, ci którzy bezpieczeństwo użytkowników dróg stawiają na pierwszym miejscu mogli skosztować soczystego jabłka. Tylko podczas akcji popełniający wykroczenia nie zostali ukarani mandatem. Następnym razem nie obędzie się bez konsekwencji. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w tym przedsięwzięciu nabywając wiedzę o tym jak ważne jest przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Mamy nadzieję,że przekażą edukacyjne treści swoim rodzicom i opiekunom. Uczniowie oraz kontrolowani kierowcy otrzymali kamizelki odblaskowe.