Profilaktyka

Działania prowadzone w ramach zawartych porozumień

- program profilaktyczny „Żyję bezpiecznie – to mój wybór”, program skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piotrkowskiego;

Przykładowe tematy prowadzonych spotkań:

Prawidłowa komunikacja w grupie rówieśniczej
Prawidłowo funkcjonującą rodzina a sukcesy szkolne dzieci
Odpowiedzialność prawna i karna
Cyberzagrożenia
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Dopalacze – narkotyki

Porozumienie zawarte między Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim a Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

- program prawno – policyjny w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, program ma na celu kształtowanie wśród młodzieży w klasach o profili prawno – policyjnym właściwych postaw dla poszanowania prawa i porządku prawnego, podniesienie świadomości prawnej i kształtowanie właściwych postaw etyczno prawnych wśród młodzieży, promocja zawodu policjanta.

Porozumienie zawarte między Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim a Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

Powrót na górę strony