Podstrony - Struktura

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel.(47) 846-14-87,  fax. (47) 846-14-79

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
podinsp. Robert Wójcicki

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

podkom. Tomasz Rozwandowicz

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

podkom. Marika Leśniewska-Albin


 

 

Sekretariat:
tel. (47) 846-14-87
fax  (47) 846-14-79


 

Zakres zadań Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego :

1. Zapewnianie całodobowej ciągłości pracy grup operacyjno – dochodzeniowych w celu natychmiastowej reakcji i obsługi zdarzeń na ternie miasta i powiatu.
2. Obsługa miejsc zdarzeń w celu ujawniania śladów kryminalistycznych pod względem procesowym i technicznym.
3. Dokonywanie dokumentacji fotograficznej, graficznej, video z oględzin i innych czynności.
4. Prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz przeprowadzanie czynności dochodzeniowo- śledczych w zakresie powierzonym przez prokuraturę lub sąd.
5. Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie i upowszechnianie skutecznych metod ich zapobiegania i zwalczania.
6. Szkolenie policjantów w zakresie służby dochodzeniowo – śledczej.
7. Koordynowanie i współpraca z innymi wydziałami w szczególności przez organizowanie przedsięwzięć operacyjno – rozpoznawczych wykonywanych w toku postępowania karnego.
8. Analizowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez służby dochodzeniowo – śledcze komendy i komisariatów w celu wypracowania optymalnych rozwiązań wykrywczych i wyeliminowanie nieprawidłowości.
9. Konsultowanie i wypracowanie metod rozwiązywania problemów w zakresie metodyki kryminalistycznej i stosowania procedury karnej powstałych w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego.
10. Koordynowanie i nadzorowanie czynności dowodowo - wykrywczych w sprawach o szczególnym stopniu trudności i ciężarze gatunkowym.
11. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie udzielania pomocy prawnej jednostkom terenowym Policji w obrębie prawnym z zagranicą.
12. Ewidencjonowanie i przechowywanie w magazynie depozytowym dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych przez poszczególne komórki Komendy oraz nadzorowanie w tym zakresie podległych Komisariatów.

Powrót na górę strony