Podstrony - Struktura

Wydział Wywiadowczy

Wydział Wywiadowczy
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (47) 846-13-81

Naczelnik Wydziału Wywiadowczego KMP
asp. szt. Sławomir Szewczyk

Sekretariat:
(47) 846-13-81

Zakres zadań Wydziału Wywiadowczego :

1. Działania mające na celu zatrzymywanie sprawców przestępstw oraz wykroczeń „ na gorącym uczynku”.
2. Zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
3. Działanie w zakresie zabezpieczeń imprez o podwyższonym ryzyku.
4. Wspomaganie w realizacji zadań sekcji kryminalnej oraz służb kryminalnych w komisariatach podległych komendzie.
5. Podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca zdarzenia.
6. Rozpoznawanie środowisk przestępczych i metod ich działania.
7. Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, ich ujawnianie i zatrzymywanie sprawców tych zdarzeń.
8. Udział w organizowanych działaniach policyjnych mających na celu zapobieganie naruszeniom prawa.

Powrót na górę strony