Podstrony - Struktura

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (47) 846-14- 69, fax. (47) 846-14-54

 

 

Punkt Przyjęć Interesantów
wtorek 10.00- 11.30
czwartek 18.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP
asp. sztab. Sylwester Nieśmiałek
tel. (47) 846-14-52

 

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
asp. szt. Tomasz Pałubski
tel. (47) 846-15-55

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP
asp.szt. Marek Kubiak
tel. (47) 846-15-20

Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP
tel. (47) 846-11-79

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP

tel. (47) 846-12-08

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP

tel. (47) 846-14-71

 

Zakres zadań Wydziału Prewencji:

                    1)  prowadzenie postępowań  wyjaśniających  w sprawach  o wykroczenia;

2)  występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
3)  opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie koncepcji działań profilaktycznych w zakresie prewencji kryminalnej oraz realizacja programów prewencyjnych;

4)  realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  prowadzenie  rozpoznania  pod  względem  osobowym, terenowym zjawisk
i zadań mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

6)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;

7) przyjmowanie, szczegółowe  sprawdzanie,  wydawanie  i  terminowe
zwalnianie osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia;

8)   zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie;

9)   zapewnienie ciągłości służby na stanowisku kierowania Komendy;

10) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi  Komendy w zakresie właściwości wydziału,

   11) wykrywanie popełnianych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich;

   12) opracowywanie analizy wyników oraz koordynacja działań w obszarze małoletnich
i nieletnich w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo – śledczym i operacyjnym;

   13) prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich (poszukiwania opiekuńcze).

Powrót na górę strony