Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Niechronieni to cyklicznie powtarzająca się policyjna akcja ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

9 grudnia 2016 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z funkcjonariuszami oddziału prewencji KWP w Łodzi prowadzili działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja „niechronieni” realizowana jest przez cały okres jesienno-zimowy. Stróże prawa podczas prowadzonych działań na terenie miasta i powiatu wylegitymowali 29 pieszych, z których na 13 wystawiono mandaty karne za przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej a 16 osób pouczono. Ponadto mundurowi ujawnili 37 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi i 5 rowerami. Na 34 kierujących samochodami funkcjonariusze nałożyli mandaty karne, głównie za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz  3 pouczenia. Pięciu kierujących jednośladami pouczono.
Policjanci przypominają, że w warunkach pogarszającej się widoczności bardzo dużą rolę odgrywa właściwe oświetlenie rowerów.
Jednoślad powinien posiadać: jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające. W warunkach złej widoczności światła należy włączyć.
Bardzo ważne jest stosowanie elementów odblaskowych (zawieszki, opaski, kamizelki) przez pieszych co powoduje, że są oni o zmroku bardziej widoczni w światłach samochodu.

Policja przypomina: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Powrót na górę strony