Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z młodzieżą podczas Dnia Otwartego w IV Liceum Ogólnokształcącym

Dzień otwarty w IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Generała Stefana Roweckiego – Grota w Piotrkowie przyciągnął ósmoklasistów z terenu miasta ale także powiatu piotrkowskiego. Byli tam również piotrkowscy funkcjonariusze by przybliżyć młodzieży policyjną służbę.

21 marca 2023 roku zorganizowano dzień Otwarty w IV LO w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie ostatnich klas podstawowych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Na szkolnym korytarzu stanęło policyjne stoisko, które odwiedzała młodzież zainteresowana nauką w klasach policyjnych, które już od września będą funkcjonować w strukturze wymienionej placówki oświatowej. Na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy piotrkowskiej Policji z IV Liceum Ogólnokształcącym Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektor Krzysztof Dąbrowski obejmie patronatem klasy policyjne. Współdziałanie piotrkowskiej policji z placówką oświatową w zakresie edukacji i promocji bezpieczeństwa publicznego, profilaktyka społeczna, kształtowanie wśród młodzieży patriotycznych postaw i wreszcie przybliżanie specyfiki policyjnej służby to główne cele założone przy tym przedsięwzięciu. Obecność mundurowych w Dniu Otwartym to okazja do przedstawienia oferty doborowej przygotowanej dla kandydatów ubiegających się o wstąpienie w policyjne szeregi. Piotrkowscy policjanci wyjaśniali poszczególne etapy rekrutacji, rozdawali ulotki z informacjami jakie dokumenty są wymagane i gdzie je złożyć. Ósmoklasiści już na tym szczeblu edukacji interesowali się specyfiką pracy policjantów w poszczególnych pionach. Duże zanteresowanie budziła prezentacja kamzelki przeciwuderzeniowej, tarcz antyuderzeniowych i hełmów zabezpieczających. Funkcjonariusze przygotowali także mundury policyjne noszone dawniej i opowiedzieli historie każdego z nich. Mamy nadzieję, że spotkanie z policjantami pomoże młodzieży w podjęciu decyzji o wyborze dalszej edukacji.

Dagmara Mościńska

  • policyjne stoisko podczas Dnia Otwartego w IV LO
  • policjanci podczas Dnia Otwartego w IV LO
  • młodzież przymierza policyjne umundurowanie podczas Dnia Otwartego w IV LO
  • stoisko policyjne podczas Dnia Otwartego w IV LO
  • wystawa mundurów Policji Państwowej podczas dnia Otwartego w IV LO
  • policyjne stoisko  podczas Dnia Otwartego w IV LO
  • policjanci rozmawiają z młodzieżą o etapach rekrutacji do służby
  • policjanci uczestniczą w Dniu Otwartym w IV LO na trenie miasta
Powrót na górę strony