Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie dotyczące współpracy piotrkowskiej Policji z IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Porozumienie określające zasady współpracy piotrkowskiej policji z placówką oświatową w zakresie edukacji i promocji bezpieczeństwa publicznego zostało podpisane na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Generała Stefana Roweckiego – Grota w Piotrkowie Trybunalskim. Współdziałanie w edukacji obejmie także profilaktykę społeczną oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, w szczególności uczniów klas realizujących program o profilu policyjnym.

20 marca 2023 roku w IV LO na terenie miasta Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektor Krzysztof Dąbrowski i Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Generała Roweckiego – Grota w Piotrkowie Trybunalskim – mgr Konrad Sikora, złożyli podpisy na dokumencie porozumienia o współpracy. Główne cele to: propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży, zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji, policjanci chcą także kształtować świadomość historyczną i patriotyczną uczniów. Piotrkowscy policjanci będą wspierać inicjatywy zmierzające do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego, zapoznawać będą uczniów z zadaniami i uprawnieniami Policji. Porozumienie umożliwi udział uczniów w uroczystościach i przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez piotrkowską jednostkę Policji. Piotrkowscy funkcjonariusze merytorycznie będą wspierać podejmowane przez szkołę inicjatywy o charakterze patriotycznym, olimpiady przedmiotowe, konkursy wiedzy o historii Policji, turnieje i zawody sportowe o charakterze policyjnym. Komendant piotrkowskiej jednostki Policji obejmie patronatem klasy policyjne.

Dagmara Mościńska

  • Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim - inspektor Krzysztof Dąbrowski i Dyrektor IV LO w Piotrkowie Trybunalskim - mgr Konrad Sikora składają podpisy na dokumencie Porozumienia
  • na zdjęciu Komendant Miejski Policji i Dyrektor IV LO
Powrót na górę strony