Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin z dniem 26 lutego 2021 roku powierzył obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Rafałowi Rękawieckiemu

Mł. insp. Rafał Rękawiecki służbę w policji rozpoczął w 1994 roku. Podczas wieloletniej służby zawsze związany był z policją garnizonu łódzkiego. Swoją drogę rozpoczął w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Łódź Górna w służbie patrolowej. Następnie służbę pełnił na stanowisku dzielnicowego. Kolejne lata służby objął na stanowisku detektywa Wydziału Kryminalnego VIII Komisariatu Policji w Łodzi, kierownika referatu Wydziału Kryminalnego, gdzie po dwóch latach został naczelnikiem tego wydziału. Po siedmiu latach objął stanowisko Zastępcy Komendanta I Komisariatu Policji w Łodzi, a następnie objął stanowisko Komendanta III Komisariatu Policji w Łodzi. Od 26 lutego 2021 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

  • p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Rafał Rękawiecki