Informacje

Policjanci dbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą

Piotrkowscy policjanci w minioną sobotę przeprowadzili działania prewencyjne i profilaktyczne w okolicy Zalewu Cieszanowickiego, Sulejowskiego, rzeki Pilicy i Luciąży, Zbiornika Bugaj oraz kąpieliska ,,Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim. Odwiedzili również kompleksy leśne gdzie harcerze rozbili swoje obozy.

Do współdziałania policjanci zaprosili funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, przedstawicieli Straży Leśnej, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej a także OSP Rozprza. Piotrkowskich policjantów wsparli też funkcjonariusze z Ogniwa Konnego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Ryszard Musiałowicz przekazali mundurowym opaski i kamizelki odblaskowe.

W okresie letnim na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, wypoczywa corocznie duża liczba osób dorosłych ale też dzieci i młodzieży, korzystających z akwenów Zalewu Sulejowskiego, Cieszanowickiego, rzeki Pilicy i Luciąży, Zbiornika Bugaj jak i kompleksów leśnych. Atrakcyjność terenu podnoszą porty jachtowe, przystanie, pola namiotowe, liczne plaże, miejsca zbiorowego wypoczynku. Rejony zbiorników wodnych w okresie wakacyjnym przyciągają miłośników aktywnego wypoczynku na wodzie z wykorzystaniem sprzętu pływającego. Nie brakuje też wędkarzy, zwolenników czynnej rekreacji na plażach i kąpieli w wodzie oraz korzystających z bogactwa sąsiadujących z tym terenem lasów.

Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym i mieszkańcom regionu skłoniła policjantów do podjęcia działań o charakterze prewencyjnym ale też profilaktycznym, ponieważ zadaniem funkcjonariuszy w pierwszej kolejności było wskazywanie potencjalnych zagrożeń i propagowanie zachowań zgodnych z prawem. Policyjny profilaktyk odwiedził młodzież wypoczywającą w ramach obozów harcerskich w Kurnędzu, gdzie przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku przypominając podstawowe zasady, których przestrzeganie pozwoli na prawidłowe reakcje i uniknięcie pojawiających się zagrożeń. Uczestnicy spotkania otrzymali elelmenty odblaskowe, przekazane mundurowym przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Opaski i kamizelki odblaskowe były przekazywane przez funkcjonariuszy najmłodszym wypoczywającym. Policjanci 18 lipca 2020 roku w godzinach 14.00-19.00 przeprowadzili akcję ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", podczas której współdziałając z podmiotami pozapolicyjnymi patrolowali tereny przywodne wykorzystując radiowozy ale też rowery służbowe. Policjanci z patrolu wodnego wykorzystując dwie łodzie motorowe sprawdzali czy korzystający ze sprzętu pływającego turyści są trzeźwi, czy są wyposażeni w sprzęt niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa między innymi kamizelki ratunkowe i czy stosują się do obowiązujących na akwenie przepisów. Na wodach Zalewu Cieszanowickiego pojawiły się łodzie WOPR-u i łódź OSP Roprza.

Funkcjonariusze patrolujący kompleksy leśne i tereny przywodne sprawdzali czy wypoczywający przestrzegają zasad bezpiecznego wypoczynku, kontrolowali miejsca zagrożone wskazane w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, sprawdzali czy nie są łamane przepisy o ochronie środowiska, gospodarki leśnej, zasobów wodnych oraz czy turyści nie wjeżdźają do lasu samochodami w miejscach niedozwolonych. Mundurowi działali dwutorowo, oprócz czynności prewencyjnych rozmawiali z wypoczywającymi przypominając jak uniknąć zagrożeń podczas letniego wypoczynku. W tych profilaktycznych rozmowach pojawił się temat jakie mogą być skutki połączenia spożywania alkoholu z zażywaniem kąpieli wodnej, czy też korzystaniem po alkoholu ze sprzętu pływającego. Policjanci przypominali jak w prawidłowy sposób zabezpieczyć swoje mienie podczas wypoczynku, by nie paść ofiarą kradzieży.

Policjanci skontrolowali 21 obiektów, 8 pojazdów, podjęli 40 interwencji, nałożyli 16 mandatów karnych, a w 25 przypadkach zastosowali pouczenie.

Policjanci przypominają, że ignorowanie zasad bezpieczeństwa, alkohol, przecenianie swoich umiejętności pływackich, nieostrożność wypoczywających nad wodą może prowadzić do tragedii.

 • policjanci w patrolu rowerowym podczas akcji ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • policjanci podczas akcji ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • policyjna akcja ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • policjanci patrolują kompleks leśny w patrolu rowerowym
 • policjant przygotowuje się do patrolu konnego
 • policyjny patrol konny
 • policyjny patrol konny
 • policjanci rozdają elementy odblaskowe dzieciom wypoczywającym nad wodą
 • policjant przygotowuje się do patrolu Zalewu Cieszanowickiego we współdziałaniu z OSP Rozprza
 • policyjna akcja ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • policjanci na łodzi motorowej podczas patrolowania akwenu
 • policjant podczas akcji ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • policjant podczas pogadanki z młodzieżą o bezpiecznych wakacjach
 • policyjna akcja profilaktyczna z młodzieżą
 • ulotka przedstawiająca jak bezpiecznie spędzić wakacje
 • policjant rozmawia z harcerzami przebywającymi na obozie harcerskim o bezpieczeństwie
Ładowanie odtwarzacza...