Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie - służby ponadnormatywne

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotr Nowicki oraz Zastępca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych.

29 lipca 2016 roku w Urzędzie Miasta w Sulejowie podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych, w ramach którego przez kilka miesięcy mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych.  Jest to już kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi.

Dokument uroczyście podpisali  Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotr Nowicki oraz Zastępca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Konstanty Ruciński, Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie podinsp. Bogdan Ociepa. Umowa będzie obowiązywać do listopada bieżącego roku na terenie miasta i  gminy Sulejów, a jej rozpoczęcie przypadnie na  początek sierpnia, podczas zabezpieczenia Dni Sulejowa.  Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Sulejowa zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

  • podpisanie porozumienia
  • podpisanie porozumienia
  • uczestnicy spotkania
  • podziękowanie za przekazane środki
  • ponadnormatywny patrol rowerowy
  • patrol rowerowy
  • patrol rowerowy
Powrót na górę strony