Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania edukacyjno - profilaktyczne piotrkowskich policjantów

W trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego w obliczu pogłębiającego się problemu związanego z używaniem substancji psychotropowych, środków odurzających, zastępczych (tzw. dopalaczy) jak również nowych substancji psychoaktywnych oraz leków dostępnych bez recepty, piotrkowscy policjanci wychodzą z propozycją współpracy profilaktycznej w przedmiotowym obszarze do kościołów i związków wyznaniowych z terenu naszego powiatu.