Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018 - zmagania powiatowe

25 października Komisarz Błysk zaprosił na „Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”. W tym roku powiatowe zmagania odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa to program profilaktyczny realizowany przez Policję woj. łódzkiego. Jego głównym celem jest kształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Integralną częścią tego programu jest konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie. Przebiega on w trzech etapach – szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Na szczeblu powiatowym konkursu udział wzięło 11 par uczniów (chłopiec i dziewczynka) ze szkół z terenu Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.   Na początek dzieci musiały rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie a następnie pokonać tor przeszkód, który po modyfikacji został  ułożony na wzór tego, jaki  muszą zaliczać kandydaci na policjantów.  Podczas trwania imprezy uczniowie ze szkół biorących udział w zmaganiach dzielnie kibicowali swoim zawodnikom. W tym roku najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy. Tuż za nimi byli uczniowie SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim a trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody wszystkim drużynom wręczyli: Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim,przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. W listopadzie zwycięska drużyna weźmie udział w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa na szczeblu wojewódzkim.