Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna - podsumowanie pracy piotrkowskich policjantów za 2017 rok

19 stycznia o godzinie 10.00 w auli Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się odprawa podsumowująca wyniki osiągnięte przez piotrkowskich policjantów w roku 2017.

W spotkaniu uczestniczyła  kadra kierownicza oraz zaproszeni goście,  wśród których nie zabrakło Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzeja Kacperka, Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszki Kuźnickiej oraz przedstawicieli władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszowi Olczykowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Marcina Dziubeckiego. Następnie głos zabrał szef piotrkowskiej policji  podinsp. Krzysztof Mikułowski, który omówił strukturę etatową jednostki, krótko scharakteryzował efektywność pracy swoich podwładnych i przedstawił przedsięwzięcia planowane na rok 2018. Podziękował także władzom samorządowym za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego. Kolejno I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Rzepkowski przedstawił osiągnięte w roku ubiegłym wyniki pionu prewencji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Bogdan Ociepa omówił wyniki pracy pionu kryminalnego oraz podjęte działania pod kątem zwalczania i zapobiegania przestępczości. Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Piotr Saniecki przedstawił prezentację najważniejszych realizacji spraw kryminalnych. Całość spotkania podsumował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, który przedstawił wyniki pracy piotrkowskiej komendy na tle jednostek łódzkiego garnizonu policji. Wskazał także priorytety i zadania Policji województwa łódzkiego na rok 2018 w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podziękował  również policjantom za sumienną i rzetelną służbę, przekładającą się na wzrost  poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Słowa podziękowania skierował również do obecnych na odprawie gości, dziękując im za zaangażowanie, gotowość do współpracy i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo.

W 2017 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 2502 przestępstwa to jest o 542 mniej niż w 2016 roku. Wykrywalność przestępczości ogólnej była na poziomie 66,4 %, czyli wzrost o 1,4 % do roku poprzedniego.


W 2017 roku stwierdzono także 94 przestępstwa narkotykowe (wykrycie 79,8 %) zabezpieczając jednocześnie :

- 7592,7 grama marihuany

- 68,4 grama amfetaminy

- 3MMC – 35,2 grama, MDMA – 4 gramy

Policjanci zlikwidowali także 7 plantacji konopii indyjskich, w tym 115 krzaków.

 

 

Dane statystyczne ruchu drogowego za 2017 rok:


http://piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl/ep/ruch-drogowy/statystyki-rd/21783,Analiza-BRD-za-2017-rok.html


 


 


 

Powrót na górę strony