Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Znicz 2018- zmiana organizacji ruchu w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie

Policjanci apelują o ostrożność, rozsądne planowanie podróży i zwracanie uwagi na znaki drogowe, gdyż w wielu miejscach przewidziano zmiany organizacji ruchu, które w Piotrkowie Trybunalskim potrwają już od godziny 6.00 31 października do 4 listopada 2018 r. do godziny 22.00.

Piotrków Trybunalski- Kierowcom przypominamy, że w obrębie cmentarzy w Piotrkowie zamknięte będą Al. Cmentarne od ulicy Wojska Polskiego i ulica Partyzantów od Spacerowej do Lelewela (zakaz wjazdu nie będzie dotyczył osób handlujących oraz osób niepełnosprawnych i dowożących te osoby). Ulica Spacerowa na odcinku od Partyzantów do Rolniczej oraz Lelewela na odcinku od Partyzantów do ulicy Białej będą jednokierunkowe. Na ulicy Rolniczej od strony południowej na odcinku od ulicy Lelewela do Spacerowej będzie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Także na ulicy Spacerowej obustronnie, od ulicy Małej i Krzywej do ulicy Partyzantów ustawiony będzie znak B-36.

Sulejów- 1 listopada dojazd do grobów będzie się odbywał ulicą Cmentarną, a wyjazd w jednym kierunku ulicami: Południową, Polną następnie do ulicy Szkolnej, Milejowskiej i Placu Straży.( ruch jednokierunkowy )

Rozprza- 1 listopada wjazd od drogi krajowej 91, następnie w kierunku Nowej Wsi do cmentarza. Ruch jednokierunkowy obowiązuje na odcinku od początku drogi w stronę Nowej Wsi do skrzyżowania z drogą gruntową.

Milejów-  1 listopada dojazd na cmentarz od drogi krajowej 91 wjazd w stronę Milejowa, następnie przejazd w stronę miejscowości Janówka i na DK 91.

 

Nad bezpieczeństwem wszystkich odwiedzających nekropolie będą czuwali policjanci w patrolach zmotoryzowanych a także dodatkowo funkcjonariusze w patrolach pieszych ponadnormatywnych.