Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły 2017

Początek roku szkolnego 2017/2018, to zwiększenie natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Roztargnienie, pośpiech i próba jak najbliższego dojechania pod szkołę mogą przyczyniać się do zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci. W celu ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych w rejonach placówek oświatowych od poniedziałku pojawi się większa ilość policyjnych patroli.

Od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się działania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas których policjanci w całym województwie w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowych będą dbali o bezpieczeństwo uczniów. W ramach prowadzonej akcji bedą przypominać kierującym o zasadach bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu pieszych, jak i możliwości częstszego występowania nieprzewidywalnych zachowań młodych uczestników ruchu drogowego. Funckjonariusze będą  również zwracać uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego dot. m.in. prawidłowego postoju i parkowania, nie przekraczania dozwolonej prędkości oraz postawy  rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół. Policjanci będą również kontrolować stan trzeźwości kierujących i bezwzględnie  eliminować z ruchu tych  siadających za kierownicę po alkoholu. Dodatkowo  kontrolowany będzie stan techniczny  pojazdów, nie tylko tych prywatnych ale również zbiorowo dowożącyhc dzieci do szkół. Policjanci szczególną uwagę zwrócą również na umiejętności, zachowanie,stan psychofizyczny oraz zgodność ubioru z obowiązującymi przepisami „strażników szkolnych” pracujących na przejściach dla pieszych. Apelujemy o rozwagę i rozsądek. Aby uniknąć niepotrzebnych stresujących sytuacji  wybierzmy się do szkoły odpowiednio wcześnie.

 

Powrót na górę strony