Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań „Prędkość” na terenie podległym KMP w Piotrkowie Trybunalskim

W dniach od 28 do 30 lipca 2017 roku odbyła się kolejna edycja ogólnopolskich działań pod kryptonimem „Prędkość”. Akcja ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie na przestrzeganie przepisów dotyczących przestrzegania dozwolonej prędkości.

 

W tym czasie na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim pojawiło się więcej patroli ruchu drogowego wyposażonych w urządzenia do pomiaru prędkości. Podczas kontroli policjanci zwracali szczególną uwagę na prędkość pojazdów, ich stan techniczny, jak również trzeźwość kierujących i posiadanie przez nich wymaganych dokumentów.

W ciągu trzech dni działań piotrkowscy policjanci skontrolowali 142 pojazdy. Ujawnili 68 przypadków przekroczenia prędkości, za które nałożyli 52 mandaty karne. W tym samym czasie odnotowali 1 wypadek drogowy, w którym 1 osoba odniosła obrażenia.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci będą cyklicznie prowadzić działania i dyscyplinować kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością.

Powrót na górę strony