Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Patrole ponadnormatywne w Sulejowie

29 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta Sulejowa Wojciech Ostrowski i Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych. Samorząd na ten cel przekazał 24 tysiące złotych. Dzięki nim będzie można sfinansować dodatkowe patrole policjantów na terenie Sulejowa

. Młodszy inspektor Piotr Nowicki podziękował  za wsparcie służb co bezpośrednio przyczyni się do lepszej i wydajniejszej pracy policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować miejsca zagrożone przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa. Podpisane dzisiaj porozumienie obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa. Dzięki temu na ulicach Sulejowa będzie więcej mundurowych, co korzystnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta.

  • podziękowania komendanta burmistrzowi Sulejowa
  • komendant podpisuje porozumienie
  • rada miasta i burmistrz podczas podpisania porozumienia
Powrót na górę strony