Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Planujesz pracę za granicą? Przeczytaj!

Nadzieja na lepsze życie, wyższe zarobki i dogodniejsze warunki pracy sprawia, że coraz więcej osób podejmuje decyzję o wyjeździe do pracy za granicę. Perspektywa zarobienia własnych pieniędzy kusi zwłaszcza młodych ludzi, którzy myślą również, by uniezależnić się od rodziny, „wyrwać” się ze swojej miejscowości, w której czasem nie widzą dla siebie żadnych perspektyw. Zdarza się niestety, że propozycję wyjazdu do pracy za granicę niefrasobliwie przyjmują od osób poznanych na dyskotece lub przez Internet. Wydaje im się, że są „szczęściarzami”, gdyż okazuje się, że do pracy w charakterze opiekunki do dzieci, barmanki lub hostessy nie są wymagane kwalifikacje zawodowe, a czasem nawet żadne konkretne umiejętności, nawet znajomość języka obcego…Wyjazd organizowany jest w pośpiechu, bez upewnienia się kto tak naprawdę oferuje tę pracę i czy jest ona pewna. Jadąc bez przygotowanych pieniędzy na powrót, nie znając języka, nie podając bliskim w kraju dokładnego miejsca swojego pobytu – taka osoba staje się całkowicie uzależniona od organizatorów wyjazdu.

Bywa niestety, że organizatorzy ci nie mają nic wspólnego z legalnym pośrednictwem pracy - zmuszają do niewolniczej pracy, oferują złe warunki bytowe, ograniczają wolność, zabierają dokumenty „pracownika”. Staje się on ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, który zgodnie z art. 189a kodeksu karnego jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Pod pojęciem „handlu ludźmi” należy rozumieć: wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu w tym celu gróźb, siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy lub wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do: prac przymusowych, zmuszania do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwa lub pobierania organów. Ponadto zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, przestępstwem jest doprowadzanie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia do uprawiania prostytucji oraz ułatwianie lub nakłanianie do jej uprawiania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Co zrobić, by nie paść ofiarą tego przestępstwa? Policjanci radzą, by przede wszystkim uważać na oferty biur pośrednictwa pracy, które wydają się wyjątkowo atrakcyjne, zwłaszcza gdy nie są wymagane żadne kwalifikacje. Koniecznie trzeba mieć ograniczone zaufanie do osób, które zapewniają nam natychmiastową pomoc w zorganizowaniu wyjazdu za granicę i nie przyjmować ofert pracy od osób, których nie znamy lub znamy słabo i krótko. Planując podjęcie pracy za granicą korzystajmy z pomocy urzędu pracy lub legalnie działającego pośrednika i zawsze uważnie czytajmy wszystkie podpisywane dokumenty. Dodatkowo ustalenie adresu firmy, telefonu, skontaktowanie się z jej przedstawicielami pozwoli upewnić się, że firma oferująca pracę rzeczywiście istnieje. Warto też zabrać ze sobą adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu kraju, do którego wyjeżdżamy. Przed wyjazdem nie zapomnijmy dopełnić wszystkich formalności, m.in. sprawdzić ważność dokumentów, ubezpieczyć się i przygotować te dokumenty, które są konieczne do podjęcia pracy. Warto również przed wyjazdem zrobić kserokopie paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę i zostawić je osobom bliskim, które zostają w kraju. Z tymi osobami można ustalić częstotliwość kontaktów, stałą ich porę, a także formę przekazania informacji, że dzieje się z nami coś niepokojącego, zwłaszcza, gdybyśmy nie mieli możliwości przekazania tego wprost. Pamiętajmy, by telefon komórkowy, który ze sobą zabieramy posiadał aktywną usługą roaming lub zabierzmy telefon komórkowy bez sim-locka, do którego będzie można kupić kartę sim

 

Policja radzi!

Jeśli planujesz podjąć pracę za granicą, przestrzegaj poniższych zasad:

Nie przyjmuj ofert pracy od osób, których nie znasz lub znasz słabo i krótko – jeśli planujesz podjęcie pracy za granicą, skorzystaj z pomocy urzędu pracy lub profesjonalnego, legalnie działającego pośrednika. Dowiedz się, w jaki sposób może pomóc Ci pośrednik w sytuacji, gdy warunki pracy okażą się inne niż zapowiadano, jeśli pracodawca nie wywiązuje się z umowy – poproś pośrednika o zapewnienie na piśmie o takiej pomocy.

Upewnij się, że firma lub osoba oferująca pracę istnieje. W tym celu ustal jej adres, telefon i koniecznie skontaktuj się z przedstawicielem tej firmy/ z tą osobą.

Uważnie czytaj dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, w szczególności te, które wymagają Twojego podpisu. O wszystkie wątpliwości pytaj pośrednika i nigdy nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz!

Zbierz informacje o kraju, do którego wyjeżdżasz – dowiedz się np. jak regulowane jest zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza poza Unią Europejską. Zanotuj i zabierz ze sobą adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Dopełnij wszystkich formalności, m.in. sprawdź ważność swoich dokumentów jeśli wyjeżdżasz na ich podstawie, przygotuj wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy (np. poświadczenia kwalifikacji zawodowych) oraz ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

Zrób kserokopie dokumentów, które ze sobą zabierasz, tj. paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę. Kserokopie te zostaw osobom bliskim, które zostają w kraju.

Zostaw bliskim adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska osób, z którymi wyjeżdżasz. O każdej zmianie miejsca pobytu, informuj bliskich w kraju.

Ustal z bliskimi to, jak często będziesz z nimi w kontakcie, o jakiej porze dnia. Ustalcie również formę przekazania informacji, że dzieje się z Tobą coś niepokojącego, zwłaszcza, gdy nie będziesz móc powiedzieć o tym wprost.

 

Jak nie dać się oszukać pośrednikowi oferującemu pracę za granicą?

 

Sprawdź, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat.

Unikaj korzystania z ofert pracy, pod którymi widnieje jedynie numer telefonu kontaktowego oraz nie korzystaj z ofert pośredników, którzy proponują spotkanie poza siedzibą firmy.

Upewnij się, że dany pośrednik wysyłał już ludzi do pracy za granicę.

Pamiętaj, że agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy!

 

PAMIĘTAJ – nikt nie ma prawa Cię więzić, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek!

Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa lub je popełniłeś/aś i zostałeś/aś zatrzymany/a przez Policję, pamiętaj, że masz prawo do obrony swoich praw!

Zapewni Ci ją Policja, konsul, adwokat. Masz także prawo prosić o tłumacza.

 

Podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi są m.in.

 

Wydział dw. z Handlem Ludźmi

Biura Służby Kryminalnej

Komendy Głównej Policji

tel. +48 664 974 934

handelludzmibsk@policja.gov.pl

 

KRAJOWE CENTRUM INTERWENCYJNO – KONSULTACYJNE DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI www.kcik.pl; e-mail: info@kcik.pl; tel. (+4822) 628 01 20

 

FUNDACJA PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU „La Strada” www.strada.org.pl ; e-mail: strada@strada.org.pl; tel. zaufania: (+4822) 628 99 99

 

FUNDACJA ITAKA – CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI www.zaginieni.pl; e-mail: biuro@zaignieni.pl; numery linii wsparcia:

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce

004822 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy

+4822 654 70 70 – gdy dzwonisz z telefonu komórkowego

116 000 – w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

 

 

Powrót na górę strony