Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania ponadpowiatowe na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Piotrkowscy policjanci wspomagani przez funkcjonariuszy z Radomska i Bełchatowa oraz Straży Miejskiej prowadzili po raz kolejny w tym roku, na terenie powiatu piotrkowskiego ponadpowiatowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.


18 maja 2017 roku policjanci ukierunkowali swoje działania na zdarzenia o charakterze kryminalnym, w tym kradzieże, kradzieże z włamaniem i uszkodzenia mienia, a także na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa i przestępczość narkotykową. Zadania w godzinach 18.00-2.00 realizowało 22 mundurowych. W czasie służby funkcjonariusze sporządzili 2 wnioski o ukaranie (za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i podanie fałszywych danych osobowych), zatrzymali 1 dowód rejestracyjny. Podjęli także 22 interwencje dotyczące zakłócania ładu i porządku, skontrolowali 8 pojazdów. Policjanci nałożyli 9 mandatów karnych m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wykroczenie w ruchu drogowym oraz zakłócanie ładu i porządku.

19 maja 2017 roku w godzinach 14.00-22.00 policjanci pełnili służbę na terenie całego powiatu piotrkowskiego w szczególności na głównych ciągach komunikacyjnych. Prowadzone działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa wśród kierowców oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na te kategorie przestępstw i wykroczeń, które są głównymi przyczynami zdarzeń drogowych. Kontrolowali także stan trzeźwości kierujących w celu ujawniania i eliminowania tych osób, którzy wsiadają do auta pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze podczas piątkowej akcji wylegitymowali 94 osoby. Nałożyli 51 mandatów karnych oraz zastosowali 7 pouczeń za wykroczenia w ruchu drogowym (przekroczenie dozwolonej prędkości, brak uprawnień, nieużywanie pasów bezpieczeństwa, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym). Zatrzymano także 1 dowód rejestracyjny.

Zaplanowane i przeprowadzone działania podyktowane zostały między innymi zagrożeniami wskazanymi przez mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony