Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

27 kwietnia 2017 r policjanci z Komisariatu Policji w Grabicy zorganizowali spotkanie z mieszkańcami Rokszyc dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięli policjanci, władze samorządowe i lokalna społeczność.

Tematem priorytetowym wczorajszej debaty to niewłaściwe parkowanie pojazdów w pobliżu magazynów. Dotyczy to głównie samochodów ciężarowych. Obecny na spotkaniu naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy Policji poinformował o obowiązujących przepisach Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. Podinsp. Grzegorz Kotarski zapewnił, że zadanie cały czas jest monitorowane. W ten rejon wysyłane są policyjne patrole, które reagują na bieżące wykroczenia. Naczelnik poinformował, że w przypadkach szczególnie niepokojących i zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym będzie wdrażana procedura dotycząca postępowań mandatowych, postępowań w sprawie o wykroczenie i wniosków o ukaranie do Sądu wobec sprawców niestosowania się do występującego przy magazynie oznakowania w postaci znaków drogowych. Zapewniono o dalszych kontrolach newralgicznego miejsca i represjach prawnych wobec sprawców wykroczeń. Omówiono również zasady i sposób wykorzystywania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powyższym temacie.
Policjanci z Komisariatu w Grabicy przypomnieli o funkcjonującym od września 2016 roku  narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z mapy tej może skorzystać każdy obywatel. Można przekazać informacje uwzględniające wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest analizowane przez policjantów. Każde wywoła odpowiednią reakcję Policji.

                 

 

 

 

                                    

Powrót na górę strony