Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas imprez artystyczno - rozrywkowych i sportowych. Bezpieczne kibicowanie.

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusz Partyka na początku 2017 roku powołał Forum ku bezpieczeństwu na terenie ziemi piotrkowskiej.

 Przedmiotowe forum składa się z czterech części, na których poruszane będą odmienne tematy, jednak wszystkie poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. 3 marca 2017 roku w auli piotrkowskiej jednostki odbyła się pierwsza debata poświęcona bezpieczeństwu podczas obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego oraz bezpieczeństwu podczas imprez artystyczno – rozrywkowych i sportowych, w tym bezpiecznemu kibicowaniu. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Bogdan Munik, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Łodzi mł. insp. Robert Karasek, Kierownik Sekcji Operacji Policyjnych tego wydziału kom. Marcin Poterała oraz Kierownik Sekcji Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w łodzi asp. szt. Mariusz Dawidowicz, Prezes OZPN w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Sipa, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, kierownicy zarządzania kryzysowego z terenu miasta i powiatu piotrkowskiego, przedstawiciel Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, prezesi oraz przedstawiciele lokalnych klubów sportowych, a także dzielnicowi z terenu miasta na czele z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.

Debata podzielona na dwie części tematyczne przybliżyła zebranym harmonogram Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej i wizytę Par Prezydenckich wymienionych krajów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w marcu bieżącego roku. Następnie przedstawicielka Urzędu Miasta opowiedziała o imprezach rozrywkowych, wystawach oraz koncertach, które odbędą się na terenie miasta w ciągu następnych miesięcy 2017 roku, towarzyszącym obchodom 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas tegorocznych obchodów, piotrkowscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno Głów Państw, gości jak i mieszkańców miasta.

Kolejna część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu podczas imprez sportowych oraz profilaktyce- bezpiecznemu kibicowaniu. Mianem imprez masowych określa się imprezy artystyczno–rozrywkowe lub sportowe o charakterze masowym. Charakter masowy, a więc ogromna liczba osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu, wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywa się impreza. Dlatego ogromną rolę odgrywają przede wszystkim organy bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę wszelkie zagrożenia oraz obowiązek zapobiegania im, określono wiele wymogów i zasad, które muszą spełniać organizatorzy poszczególnych imprez. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Szczególnie dużym wyzwaniem dla Policji są imprezy sportowe, np. mecze piłki nożnej, w następstwie których dochodzi do starć między kibicami i zamieszek. Dlatego też niezwykle ważne staje się zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w imprezie oraz utrzymanie porządku publicznego.

Dzielnicowi zarówno z terenu miasta jak i powiatu piotrkowskiego w ramach programu Dzielnicowi bliżej nas,  zobowiązali się do udziału w rozgrywkach sportowych na podległym im terenie działania.  Jednocześnie policjanci pierwszego kontaktu przybliżyli narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu mieszkańcy mogą nanosić zagrożenia związane z odbywającymi się rozgrywkami sportowymi i imprezami rozrywkowymi.

Na zakończenie debaty policjanci zachęcili do dyskusji na temat zachowań młodych kibiców na stadionach podczas odbywających się meczy. To właśnie dzięki wpajaniu najmłodszym zasad bezpiecznego kibicowania możemy zapobiec negatywnym i agresywnym zachowaniom na trybunach. Funkcjonariusze przez cały rok prowadzą prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat bezpiecznych zachowań oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Stróże prawa zaproponowali także zebranym dodatkowe rozwiązania (konkursy, występy artystyczne, itp.) dzięki, którym można zminimalizować agresję stadionową.

 

Pierwsze spotkanie ze społeczeństwem w ramach forum zostało bardzo dobrze ocenione przez zebranych. Mamy nadzieję, że pomysły na profilaktykę dla najmłodszych spotkają się z równie dużą aprobatą.

Powrót na górę strony