Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi z Gorzkowic kontynuują spotkania w szkołach

Cykl prelekcji z dzielnicowymi- „Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci”, „Dopalacze i narkotyki”, „Cyberprzemoc, przemoc i agresja”.

W dniach 27 – 28 lutego policjanci z Komisariatu Policji w Gorzkowicach spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego w Rozprzy i w Tomawie. Tematem pogadanki w podstawówce to „Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci”. W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, rodzice i uczniowie klas 0 – III. Natomiast temat „Dopalacze i narkotyki” skierowany był do gimnazjalistów klas I - III. Spotkanie miało na celu wypracowanie dobrych relacji współpracy między nauczycielem, rodzicem i dzieckiem Wszystko po to aby przekazywać własne spostrzeżenia i sugestie mające na celu właściwy dialog i komunikowanie się z dzieckiem.
Natomiast z nauczycielami klas gimnazjalnych policjanci rozmawiali o narkotykach i dopalaczach. Funkcjonariusze do rozmów zaprosili także pedagogów. Tematem spotkania były problemy z narkotykami i dopalaczami dotykające młodzieży. Nauczyciele dowiedzieli się jakie zagrożenia niesie ze sobą zażywanie tych substancji, z jakimi mogą mieć do czynienia oraz jak mają postępować w przypadku ich ujawnienia w szkole.
Cykl policyjnych prelekcji zakończono 1 marca pogadanką przeprowadzoną w gimnazjum w Gorzkowicach na temat „Cyberprzemocy, przemocy i agresji”. Celem spotkania było przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Stróże prawa zaznaczyli, iż anonimowość w sieci jest tylko pozorna oraz przedstawili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przestrzegli młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.
Policjanci wyjaśniali uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły.

 

 

Powrót na górę strony