Kontrole autobusów - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Kontrole autobusów

Kontrole autobusów

Kontrole autokarów będą przeprowadzane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznie 44 647- 94- 25 lub do oficera dyżurnego,  44 647 94 62) i na numer alarmowy 997.
Kontrole przeprowadzane będą na parkingu przed budynkiem komendy, każdego dnia (w ustalonym wcześniej terminie). Podczas kontroli będzie sprawdzany stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców.