Zielona Strefa

Zielona Strefa

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli więc posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – CITES (www.mos.gov.pl/cites-ma) to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji:

radoslaw.jakobczak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest możliwość zgłaszania podejrzeń zaistnienia czynów zabronionych, popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności: znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami.

https://www.mos.gov.pl/  to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji. Nie bądź obojętny – zareaguj!

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Ustawa o ochronie zwierząt:


 

Ustawa o ochronie przyrody: 
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony