Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna ,,Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej – rozpoznanie i pomoc"

W budynku Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się debata społeczna pod nazwą ,, Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej – rozpoznanie i pomoc", która miała za zadanie przedstawienie problemu wśród młodzieży, a także możliwości reakcji i przeciwdziałania.

28 maja 2024 roku w Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim o godzinie 09:30 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum Rozwoju Edukacji. Celem spotkania było omówienie problemu przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Treści z tego zakresu zostały zaprezentowane przez czterech zaproszonych prelegentów. W debacie wziął udział Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim młodszy inspektor Radosław Malanowski oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim Iwona Buchalska. Debatę rozpoczęła starszy aspirant Katarzyna Dębińska, asystent Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej piotrkowskiej jednostki. Wśród zaproszonych, na debatę stawili się również przedstawiciele szkół podstawowych i średnich z Piotrkowa Trybunalskiego oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich. Pierwszy prelegent, przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Łukasz Misztal przedstawił młodzieży problematykę prawnych konsekwencji stosowania przemocy, a także omówił rolę kuratora rodzinnego w procesie jej zaprzestania. Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski, Pani Elżbieta Górka przedstawiła idee standardów ochrony małoletnich oraz omówiła elementy standardów wskazanych przez ustawodawcę, które pozwolą na dostosowanie się jednostek oświatowych oraz jej pracowników do nowych realiów związanych z ochroną małoletnich. Kolejnym etapem spotkania było wystąpienie Przedstawicielki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Marta Woźniak – Ressel zapoznała uczestników z problematyką dotyczącą udzielania pomocy ofiarom i sprawcom przemocy, profilaktycznej roli rodzica i nauczyciela w przeciwdziałaniu stosowania przemocy przez dziecko – ucznia. W kolejnym etapie mediator sądowy, Pani Mielna Zuchora – Grzejdziak zapoznała uczestników z mediacją jako formą pomocy dla rodziców i małoletnich. Na kolejnej części spotkania Przedstawiciel Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim starszy sierżant Remigiusz Pacyna przedstawił mierniki przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie.

Debata ,, Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej – rozpoznanie i pomoc" została zorganizowana w celu uświadomienia uczestników spotkania, o problemami przemocy i agresji rówieśniczej, sposobach i metodach ich rozwiązywania, a także o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy.

asp. sztab. Izabela Gajewska

  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
  • Prelegenci oraz uczestnicy debaty.
Powrót na górę strony