Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem piotrkowskiej jednostki

Pracujesz w innym miejscu, a chciałbyś dowiedzieć się o służbie w Policji? Godziny obecnej pracy nie pozwalają, aby przyjść do Zespołu Kadr piotrkowskiej jednostki? Wychodzimy naprzeciw takim problemom. Codziennie specjaliści Zespołu Kadr i Szkolenia przyjmują dokumenty do służby w Policji. W każdy wtorek i czwrtek będą przyjmować osoby zainteresowane służbą w Policji do godziny 17:00. Przyjdź i sprawdź jak wygląda służba w piotrkowskiej jednostce.

Dlaczego warto zostać Policjantem?

WYNAGRODZENIE

Przed ukończeniem 26 roku życia:

Po ukończeniu 6,5 miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego

ok 4 855 zł netto

W trakcie 6,5 miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego

ok 3 790 zł netto

Po ukończeniu 26 roku życia:

Po ukończeniu 6,5 miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego

ok 4 544 zł netto

W trakcie 6,5 miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego

ok 3 620 zł netto


POZA WYNAGRODZENIEM OFERUJEMY KORZYSTNE WARUNKI SOCJALNE:

 • stabilne zatrudnienie;

 • prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat;

 • 13 pensja;

 • równoważnik za umundurowanie tzw. "mundurówka";

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych;

 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • płatne nadgodziny;

 • dopłaty do wypoczynku;

 • zwrot kosztów za:

  1. dojazdy,

  2. brak lokalu mieszkalnego,

  3. za remont;

 • awanse zgodnie z Rozdziałem VI Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r.;

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Akademii Policyjnej w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;

 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;

 • uczestnictwo w kursach językowych np.
  z języka angielskiego, języka rosyjskiego;

 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki
  i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 • WYMAGANIA PODSTAWOWE

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystającym z pełni praw publicznych,

 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,

 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej znajdujący się na stronie numer 9 albo zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji).


WYMAGANIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE):

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata.

Jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 pkt,

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt,

 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,

 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.


PREFERENCJE W ZAKRESIE DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt,

 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określonych w ustawie o Wykonywaniu Prac Podwodnych - 6 pkt,

 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 pkt,

 • prawo jazdy kategorii „A” - 5 pkt,

 • prawo jazdy kategorii „C” - 5 pkt,

 • prawo jazdy kategorii „C+E” - 5 pkt,

 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie o Bezpieczeństwie i Ratownictwie w Górach i na Zorganizowanych Terenach Narciarskich - 5 pkt,

 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 pkt,

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w Sprawie Turystyki Wodnej - 5 pkt,

 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
  na poziomie biegłości B2 - 4 pkt,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej
  na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.

 • opr. na podstawie materiałów KWP w Łodzi

 • emblemat na policyjnym mundurze.
Powrót na górę strony