Wydział Ruchu Drogowego - Podstrony - Struktura - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Podstrony - Struktura

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647-94-25, fax. (044) 647-94-53

 

p.o.Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP
podinsp. Krzysztof Skrobek

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP
kom. Arkadiusz Kosela


Sekretariat:
tel. 44 647 94 25
tel. 44 647 94 53

Kontrolerzy
tel. (0-44) 647 94 23

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego :

1. Organizacja i koordynacja ruchu drogowego w zakresie:
• nadzoru i realizacji zadań w zakresie ruchu drogowego,
• rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• informatyki i kartoteki wykroczeń kierowców,
• pilotażu i zabezpieczenia imprez i uroczystości na drogach publicznych,
• realizacja zleconych zadań przez instytucje rządowe i samorządowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. Likwidacja skutków zdarzeń, kolizji i wypadków drogowych w zakresie:
• szybkiego i właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
• udzielanie pomocy przedmedycznej i zabezpieczanie mienia uczestników zdarzeń drogowych oraz zapewnianie płynności i bezpieczeństwa ruchu,
• opracowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym.
3. Prewencja drogowa w ramach:
• przeciwdziałania przestępczości i wykroczeń w ruchu drogowym oraz ścigania ich sprawców,
• zapewnienia płynności ruchu i porządku w newralgicznych punktach,
• pełnienia stałego nadzoru nad trasami centralnie skoordynowanymi,
• ujawniania nieprawidłowości stanu technicznego dróg, ich usuwanie i oznakowanie,
• ujawniania i eliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz pojazdów nie spełniających obowiązujących przepisów w zakresie stanu technicznego,
• realizacji zadań związanych z pilotażami, zabezpieczeniami imprez i uroczystości, zadań nadzwyczajnych mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej.