Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Piotrkowscy policjanci wśród wyróżnionych za wzorową służbę

20 listopada 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci.Wręczono także nagrody przyznane przez Komendanta Głównego i Wojewódzkiego policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, w imieniu Wojewody Łódzkiego Pani Dorota Gajewska, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Osieciński, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi oraz rodziny i bliscy nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 38 nowo przyjętych policjantów (16 kobiety i 22 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 7 listopada 2018 roku. Było to siódme przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do listopada br. szeregi łódzkiej policji zasiliło 220 osób, a wśród nich 41 kobiet i 179 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.
Komendant  wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe  powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie .insp.Andrzej Łapiński zwrócił się do  rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień  funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji .Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy. Mamy zaszczyt poinformować, że wśród wyróżniających się wzorową służbą znaleźli się również piotrkowscy funkcjonariusze. St. asp. Artur Siwek, mł. asp. Dariusz Kielanowski, st. sierż. Aleksandra Bogucka oraz st. asp. Piotr Lisicki na co dzień realizujący swoje obowiązki służbowe w piotrkowskiej komendzie przyjęli gratulacje od insp. Andrzeja Łapińskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Nowo przyjętych funkcjonariuszy witamy, gratulujemy wyróżnionym!